Історія нашої школи

У 1863 році була збудована і відкрита церковно-приходська школа на 35-40 учнів. У школі було лише три класи. Вчив їх один учитель Зеленько. Із сорока учнів було лише 5 дівчаток, а решта – хлопчики. Навчання розпочиналось о 9 годині ранку і продовжувалось до 13 години дня. Дві години після навчання давалось на відпочинок та прогулянки. О 15 годині дня знову всі сходились і навчалися до 17 години вечора. На початку і в кінці занять читалися всі викладені в букварі молитви. Черговий читав вголос, а решта – тихо повторювали (З єпархіальних відомостей про сільські школи, сільське училище в селі Медвеже Вушко Вінницького уїзду приходського священика Йосифа Городиського).
Після закінчення сільської школи ніхто з учнів не продовжував свою освіту. На все село лише 5 чоловік вчилось у двокласній школі, яка була в сусідньому селі Юзвин (зараз с.Некрасово). 

У 1867 році виданий наказ про заснування шкіл, в яких навчалися усі селянські діти – хлопчики і дівчатка. В школі навчалось 17 хлопчиків і 13 дівчаток. Вчителеві платили 67 рублів, на класні потреби виділялось 8 рублів 4 копійки. 

В 1926 році в школі навчалось 5 учнів, мова викладання – українська. Вивчали такі предмети: письмо, українська мова, арифметика, географія, гігієна, політична грамота, співи. 
Стоїть і до сьогодні школа, яка була закладена ще у 1913 році – два кам’яних приміщення.

У 1930 році була відкрита семирічна школа, в якій мали змогу навчатись усі діти, яка давала набагато більші і потрібніші знання з різних наук, ніж у колишній двокласній школі. 

У 1967 році школа була добудована на честь 50-річчя Жовтневої революції. В 1973 році добудували ще частину школи. Навчання учнів проводилось у чотирьох приміщеннях, одне з яких колишній дитячий садок Подільської станції. 

Сьогодні школа розрахована на 280 місць. Загальна площа приміщень 2100 кв. м. В школі функціонують такі кабінети:
- початкових класів – 4;
- інформатики – 1;
- математики – 1;
- основ здоров’я – 1;
- англійської мови – 1;
- історії – 1;
- української мови та літератури – 1;
- зарубіжної літератури – 1;
- хімії – 1;
- біології – 1;
- музичного мистецтва – 1;
- фізики – 1;
- навчальні майстерні – 2.